Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 27.11.2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir. Sosyora.com üzerinden gerçekleştirilen tüm satışlar için geçerlidir.

MADDE 1 – TARAFLAR

Satıcı
Ünvan: Sosyora
Adres: Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Cd, Süzer Plaza Beşiktaş/İstanbul
Web Sitesi: www.sosyora.com.tr
E-posta: [email protected]
Bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır.

Alıcı
Sosyora.com.tr'de üyelik bilgileriyle satın alma işlemi gerçekleştiren kişiler.
Bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'ya ait Sosyora.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve tüm ön bilgiler hakkında bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

İşbu sözleşme, Alıcı'nın Sosyora.com.tr üzerinde siparişini tamamladığı tarihte kabul edilmiştir.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Alıcı tarafından sipariş edilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri sipariş sonrası Alıcı'ya e-posta ile iletilir. Bu ürünler bundan sonra "Ürün" olarak anılacaktır.

MADDE 5 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

  1. Ürün, Alıcı'nın Sosyora.com.tr üzerinde belirttiği e-posta veya sosyal medya adresine, satış sırasında belirtilen süre içinde teslim edilir. Zorunlu hallerde bu süre değişiklik gösterebilir.
  2. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse, teslimatın kabul edilmemesinden Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 6 – ÖDEME ŞEKLİ

Alıcı, ödemeyi kredi kartı, banka havalesi veya diğer ödeme yöntemleri ile yapabilir. Kredi kartı ile yapılan vadeli satışlarda, ilgili faiz oranları ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul eder.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

  1. Alıcı, Sosyora.com.tr’de gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
  2. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  3. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, bu durumu Alıcı'ya bildirir ve Alıcı'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.
  4. Ürün teslimatı için işbu sözleşmenin Sosyora.com.tr'de Alıcı tarafından kabul edilmiş ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  5. Alıcı’nın, Satıcı kampanyalarını, satış sistemini veya internet sitesini kötüye kullanması durumunda, Satıcı’nın ilgili işlemi iptal etme, kullanıcının üyeliğine son verme ve satış sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı bulunmaktadır.
  6. Takipçi ve beğeni hizmetlerinde yaşanan düşüşler, sosyal medya platformlarının politikalarından kaynaklanabilir ve bu durum Satıcı'nın kontrolü dışındadır.

MADDE 8 – KISMEN GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya icra kabiliyetinin olmaması, diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar, geçersiz hüküm yerine ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağını kabul eder.

MADDE 9 – DELİL SÖZLEŞMESİ

Alıcı, işbu sözleşmeden ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtlarının (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturacağını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

  1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sosyal medya hizmetleri grubuna giren ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
  2. Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünlerde Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 11 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Alıcı’nın ve Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.